[ Home ] | [ Email ] | [ Links ] | [ Archive ]
~ Designed By : Parnika ~


خداحافظ

+ نوشته شده در سه شنبه سوم بهمن ۱۳۹۱ساعت 13:20 توسط آنتی عشق |

اینکه میخواهم در اتاقم بسته باشد و صدای تلویزیون به گوشم نرسد و سکوت مطلق باشد شاید یک نوع افسردگی خفیف است...

اینکه همیشه چپیده ام در این اتاق و نشسته ام عکس های فلان مهمانی فلان دوستم را لایک میکنم شاید یک جور هایی ماروخیسم مسخره ای باشد برای منی که همیشه رفته ام کنج خلوتم و تنها تفریحم همین نوشتن های گاه و بی گاه است و زل زدن به صفحه ی گوشی و خواندن رمان. ...

هر کسی با یک چیز هایی حال میکند اما گاهی شرایط آدم را عادت می دهد...شاید تغییر برای من ترسناک باشد و این سبک زندگی با تمام خسته کننده بودنش قابل تحمل...

اما   

همیشه یک اما وسط هر ماجرایی وجود دارد که آدم را ناگزیر میکند به فهم خیلی چیزهای ماورای ذهن و احساس. 

اما های ذهنی من هیچوقت خوب نبودند...هیچوقت راضی کننده و خوشحال کننده نبودند و گاهی به همین خاطر میخواهم باور کنم خوش شانس نیستم....

شانس...

شانسی که باز هم نمی شود صد در صد درباره اش گفت...شاید اول هر چیزی قشنگ باشد...

بله.احتمالا اول خیلی چیز ها قشنگ است و من به همین خاطر دیگر دنبال هیچ تغییری نیستم.

+ نوشته شده در یکشنبه هشتم شهریور ۱۳۹۴ساعت 19:0 توسط آنتی عشق |

من برگشتم.

+ نوشته شده در پنجشنبه بیست و دوم مرداد ۱۳۹۴ساعت 14:19 توسط آنتی عشق |